При Жашківському районному
Будинку дитячої та юнацької творчості 
працює районне відділення МАН, 
яке очолює директор БДЮТ 
Л.А.Петренко

 Cучасний розвиток людської цивілізації багато в чому залежить від здатності суспільства відтворювати розумовий потенціал нації. Пошук, виховання і навчання обдарованих дітей мають злитися в єдиний процес формування майбутнього інтелектуального потенціалу. 

Одним із головних завдань сучасної школи та позашкільних заходів є надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки.

МАН - одна із можливостей виявити здібних до наукової діяльності дітей.

Виконання учнями наукового дослідження є свідченням його самостійної творчої праці і складається з кількох основних етапів, це :
- вибір теми дослідження; 
- планування наукової роботи; 
- ознайомлення з науковою літературою; 
- оформлення роботи; 
- захист роботи.